Begeleiding

Waarom begeleiding/ondersteuning?

Wellicht spreekt de voorgaande tekst voor zich maar ter verduidelijking wat voorbeelden.

  • Je wilt samen je levensverhaal verwerken, opschrijven of anders vormgeven (ook als dat fysiek niet meer zo goed gaat).          
  • Je wilt vertellen hoe jij je werkelijk voelt, hoe boos verdrietig en wanhopig of misschien weet je niet wat je voelt  en maakt je dat bang en alleen.   
  • Proberen een weg te vinden hoe hier mee om te gaan, evt. nieuwe zingeving te creëren
  • Wat wil je zeker nog doen of ondernemen!
  • Samen praten met je vertrouwenspersoon , die er ook ‘alleen maar’  kan ZIJN ‘.
  • Bij elkaar brengen van gezin/familieleden ieder met zijn eigen relatie tot jouw verleden. (geluk&pijnmomenten)    
  • Een schakel in communicatie tussen vele betrokkenen  o.a – arts

                                                                                                                     – Familie

                                                                                                                     – zorgverleners

                                                                                                                     – Notaris

                                                                                                                     – Uitvaartverzorger

  • Ondersteuning in zakelijke gesprekken.
  • Allerlei praktische hand en span diensten.
  • Voorbereiding op jouw afscheid,jouw uitvaart en zaken die daar omtrent nog geregeld dienen te worden.

Er kunnen vele vragen, redenen en levensthema’s aan de orde komen in contact of gesprekken met een levenseinde begeleider (stervensbegeleider).

Ik werk vanuit een innerlijke rust, luister, ben aanwezig, geef steun en vertrouwen zolang als wenselijk, maar laat jou de regie.