Gedicht

OUDER WORDEN

Wees niet bevreesd voor jaren die komen gaan. 

Zij zullen de ziel bedaren en ons helpen wijsheid te vergaren.

Jaren brengen evenwicht en een schoonheid die zich naar binnen richt.

Die eens zal stralen als een prachtig licht.

Jaren van innerlijke kracht,

die ons leiden tot in onze levensnacht.

Waar zal blijken dat die jaren, vooral veel goeds hebben gebracht.

Wfd 2001

WAKKER NA DE DOOD

Blijft het stil straks na de dood

kleurt het bloed dan nog rood

Zou de hemel echt bestaan

Zal ik ooit naast Jezus staan, wordt ik wakker na dood

Word ik wakker na de dood

Geeft God zich eindelijk bloot

Was sterven het doel van dit leven

want zij die achter bleven werden wakker na de dood

2003 wfd

HET LEVEN GAAT DOOR

Stopt nimmer voor hetgeen wij voor geluk behoeven

Evenzo als wij het bittere des levens proeven

Gods vrucht ons geschonken in aards vergankelijkheid

Raast ook voorbij het levenspad dat met bloemen is bespreidt.

rijdt voort op den levenstrein wat ook uw bestemming zijt

zoetgeluk of bitter pijn, gun stilstaan nimmer tijd.

vrees niet het stoffelijk as

daar staat elk een leven voor

vrees niet te leven, want het zand des tijd loopt door.

2002 wfd